همکاری با ما

همکاری با ما
اگر فکر می کنید در زمینه کاری ما تجربه خوبی دارین جهت همکاری با ما تماس بگیرید

متخصص لیزر

الکساندرا

لطفا پیشنیاز های استخدام را بررسی کنید و در صورت داشتن موارد فوق با ما تماس بگیرید

نیاز ها
  • داشتن تحصیلات مرتبط
  • روابط اجتماعی بالا
  • منظم و متعهد
  • آشنا با دستگاه الکاندرا
  • نداشتن سابقه کیفری
مزایای شغلی
  • حقوق و مزایا
  • بیمه تکمیلی
  • محیط حرفه ای و دوستانه
  • ساعت کاری 9 الی 19
چنانچه موارد فوق را مطالعه کردید و احساس میکنید میتوانیم همکاران خوبی برای هم باشیم با ما تماس بگیریدjob@duchessclinic.com.